Teknoloji Bağımlılığı Nedir? Nasıl Önlenir?

Teknoloji Bağımlılığı Nedir? Nasıl Önlenir?

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle yeni bir bağımlılık hali daha ortaya çıktı. Bu bağımlılığa teknoloji bağımlılığı olarak telaffuz edilmeye başlandı. Teknolojinin insan hayatına getirdiği birçok fayda vardır. Fakat teknolojinin bu faydaların yanında olumsuz etkileri de vardır. Teknoloji kullanımı günümüzde kontrolünü git gite kaybediyor. Günümüzde televizyon izleme oranı git gide azalıyor. Bunun yerine sosyal medya platformları gün geçtikçe daha fazla izlenim alıyor. Teknoloji bağımlılığı git gide artıyor. Teknolojinin ölçüsüz ve sınırsız oluşu teknoloji bağımlılığı artışı yapmaktadır. Teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi bir alışkanlıktır. Keyif veren her şey bağımlılık yapar. Teknoloji bağımlılığı buna örnek olmuştur günümüzde. Teknoloji bağımlılığı ölçüsüz ve sınırsız olduğu için interneti kullanmada kontrolü kaybetmesine ve interneti kötüye kullanmaya ve internet bağımlılığı yapmaktadır. Bilgisayar kullanımı internet ortamının fizyolojik bağımlılık yaptığı günümüzde kesinlik kazanmıştır. Teknoloji bağımlılığı günümüzde hastalık olarak nitelendirilmektedir.  

What is technology
addiction?

There are a great number of benefits of technology in human life. However, lack of control over technology and using technology without limit can cause very serious problems. Internet or technology addiction is defined as a situation in which an addict feels deprivation when s/he is not able to get technological material which s/he is addicted to as other addictions.

Teknoloji Bağımlılığı Nasıl Önlenir?

 • Teknolojik araçlar (Bilgisayar, tablet, telefon vs.) ile çocukların çok erken yaşlarda tanıştırılmaması ve uzak tutulması önemlidir.
 • Ebeveynler teknolojik araçları çocuklarını oyalamak için çocuk bakıcısı gibi kullanmamalıdır. Çocuğun oyuncağı tablet benzeri elektronik cihazlar olmamalıdır.
 • Bir çocukta cinsel eğitim ne kadar önemliyse teknoloji eğitimi de o kadar önemlidir.
 • İnternet ve teknolojinin sağlıklı kullanımı konusunda çocukların bilinçlendirilmesinde amaç, çocukların teknolojinin doğru kullanımını alışkanlık haline getirebilmelerini sağlamak olmalıdır.
 • Çocukların sosyal faaliyetleri aşılamak, yapabilecekleri uygun aktivitelere yönlendirilmelidir.
 • Teknolojik aletler gündelik hayatın stresinden kurtulmak için kullanılıyorsa, alternatif olarak spor yapmak, kitap okumak gibi aktivitelere yer verilmelidir.
 • İnternet bağımlısı olduğu düşünülen kişiler mutlaka ilgili uzmanlar tarafından destek almalıdır.

What is Technology Addiction?

Technology addiction falls into a category of addiction termed behavioral addictions. Behavioral addictions are widely recognized by mental health and addiction professionals and include other behaviors such as gambling and sex. A behavioral addiction is characterized by a progressive inability to control, regulate, or limit the behavior. Technology addiction also shares similarities with obsessive-compulsive disorders.

Our modern world is characterized by increasing connectivity and technology use. However, some teens and young adults cross from normal use into a realm in which their technology use is having a negative impact on school, work, family, and social life. Technology addiction includes an addiction to video games, social networking, and surfing the web, among other things.

Teknoloji Bağımlığı Türleri

 Genel bir hastalık olan teknoloji bağımlılığı detaylandırıldığında aşağıdaki başlıklar öne çıkmaktadır:

 • İnternet bağımlılığı
 • Oyun bağımlılığı
 • Sosyalleşme bağımlılığı
 • Online alışveriş bağımlılığı
 • Sosyal medya bağımlılığı
 • Akıllı telefon bağımlılığı
 • Tablet bağımlılığı
 • Televizyon bağımlılığı

 

Teknoloji Bağımlılığının Belirtileri

Teknolojinin amaçsız kullanım ve ölçüsüzlük nedeniyle teknoloji kullanımı sırasında yaşanan kontrol problemlerinin toplumda görülme sıklığı artmaktadır. Günümüzde herkesin evinde en az bir akıllı telefon bulunmaktadır. Teknoloji bağımlılığı aşağıda belirtilen semptomlarından beş veya daha fazlasına sahip bireyin endişelenmesi ve teknoloji bağımlısı olma ihtimalini düşünmesi gerekmektedir.

 • Farkında olarak veya olmayarak teknolojik aletlerle saatlerini harcama
 • Eskiye nazaran teknolojik aletlerle daha fazla meşgul olma ve bu süreyi daha da arttırmak isteme
 • Geç saatlere kadar teknolojik cihaz ile meşgul olma, internet kullanma vb.
 • Uzun süre bilgisayar veya oyun konsolu başında vakit geçirmekten kaynaklı fiziksel bazı sorunların oluşumu
 • Anonim bir kişiliğe bürünerek gerçek olmayan birçok hesap sahibi olma ve insanlarla birebir iletişim kurmak yerine internet üzerinden iletişim kurmayı tercih etme
 • Aşırı internet kullanımı sonucu sorumluluklarını yerine getirememe veya aksatma (örneğin, yemek yeme veya uyku düzeninde bozulma veya ders çalışma sürecinde yaşanan problemler)
 • Bilgisayar başında çok fazla zaman geçirmekten suçluluk duyma ama bir yandan da bu durumdan büyük bir zevk alma ve bu iki duygu arasında gidip gelme
 • Planlanandan daha fazla vakti sürekli olarak teknolojik cihaz ile geçirme
 • Bilgisayar veya teknolojik cihazdan uzaklaşınca gergin, sinirli ve boşlukta kalmış gibi hissetme
 • İnterneti hayattaki zorluklardan veya olumsuz duygulardan kaçış amaçlı kullanma
 • Neden olduğu problemlere rağmen teknolojiyi kullanmaya devam etme ve bırakamama
 • Teknolojik aletin kullanılmadığı zamanlarda dahi sürekli onu düşünme ve zihni bununla meşgul etme


Teknoloji Bağımlılığının Sebep Olduğu Problemler

Fiziksel problemler

 • Obezite, doyduğunu anlamama
 • Beden duruşunda bozukluk
 • Gözlerde yanma
 • Ellerde uyuşma
 • Boyun kaslarında ağrı
 • Baş ağrısı
 • Kendini halsiz hissetme
 • Uyku düzeninde bozulma
 • Yeme düzeninde bozulma
 • Görme ve işitme yetisinde kayıp
 • Dikkat kaybı
 • Maddi kayıplar

 

Psikososyal problemler

 • İçe kapanıklık
 • Akademik başarı düzeyinde düşüş
 • Sorumluluklarını aksatma veya yerine getirememe
 • Gerçek anlamda var olan sosyal ilişkilerde azalma veya kopma
 • Kişisel veya ailevi sorunlar
 • Sosyal aktivitelerden uzaklaşma
 • Sosyal ve bilişsel becerilerde körelme
 • Stres, bazı psikolojik bozukluklar
 • Beğenilmeme kaygısı ve diğer anksiyete problemleri
 • Yalan söyleme
 • Suçluluk duygusu, kontrol kaybı
 • Gizlilik ile ilgili veya yasal problemler
 • Şiddet eğilimli olma ve kolay kırılıp öfkelenebilme
 • Yoksunluk yaşama
 • Ülke ekonomisine zarar

How Technology Addiction Impacts the Brain

On a neurological level, technology addiction operates similarly to chemical addictions, in that expectation followed by reward leads the brain to release dopamine and other feel-good chemicals. This reward might be winning a level of a video game, or getting “likes” on a picture. Over time, a person begins to crave this dopamine release and often requires increasing stimulus to get the same effect.

While chemical addictions often have a magnified effect by blocking the re-uptake of these feel-good chemicals so that they stay in the brain longer and more powerfully, researchers are finding that the inconsistent rewards often associated with behavioral addictions like gambling and video games also increase the flood of dopamine. (I.e., taking a hit of marijuana will consistently yield a “reward” in the brain, while a person doesn’t know when they will beat a video game level or get a “like.” This not-knowing increases the intensity of the physiological response to reward.)

Signs & Symptoms of Technology Addiction

In a highly connected world in which many people spend a great deal of time on their devices, how do you recognize when use has crossed into the realm of addictive behavior? Here are some signs to watch for:

 • Poor hygiene
 • Decreasing interest in offline activities
 • Irritability or frustration when forced to disconnect
 • Persistent use in spite of negative consequences at school, work, or in relationships
 • Preoccupation with online experiences—even in offline time tend to think about past experiences and plan for future experiences

Teens & Technology Addiction

More research needs to be done on the long-term effects of technology addiction on adolescents’ development. However, we do know that adolescents’ brains are developing into their mid-20s, pruning away “pathways” in the brain that are unused, and strengthening the “pathways” that are used frequently. This means that our habits in adolescence actually change our brains.

Based on what we know about other addictions, wiring the brain strongly for the expectation and reward of technology likely sets teens up to be more susceptible to these compulsive loops later in life. Additionally, adolescence is an important time to build social skills and form identity. Substituting online for real-life interaction, complete with body language and subtle cues, may impact teens’ social and emotional development.

Treatment of Technology Addiction

Technology addiction falls into the category of compulsive behavior that it is difficult or impossible to simply abstain from, like food or sex addictions. Thus, treatment for technology addiction involves educating teens and young adults about what is happening in their brains and bodies, recognizing the consequences of their compulsion, helping them to set limits and interrupt the compulsive cycle, and find alternatives.

Sandstone Care integrates treatment of technology addiction into it’s programs by treating is as a cooccurring mental health disorder. As referenced, technology addiction is often present with other disorders including anxiety, depression, trauma, or substance use. So taking a holistic and comprehensive treatment approach is important in order to help achieve sustainable recovery.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir